søndag, juli 27, 2014

Muslimsk jusprofessor forsvarte de kristne i Mosul - betalte med sitt liv

Dette er historien om heltemot. Om en muslim som forsvarer de kristne i Mosul, og som betaler den høyeste prisen av alle: sitt liv.

Jusprofessor Mahmoud Al ‘Asali, som underviste i pedagogikk ved universitetet i Mosul, reagerte kraftig og hadde mot nok til å protestere og stå opp mot det særdeles brutale ISIL-regimet. Han protesterte mot ISIL's behandling av de kristne, hvor de ble truet med å bli drept eller måtte flykte om de ikke ville betale en særskatt for kristne. Mahmoud Al ‘Asali mente dette stred mot hans muslimske tro og overbevisning.

Forrige søndag ble han drept av militante islamister fra ISIL.

Det er kaledonske websiden ankawa.com som melder dette, en nettside som tar for seg de kristnes situasjon i det inferno de nå opplever i Irak.

Det er flere muslimer som nå står opp for de kristne i Irak. De har lansert kampanjen: 'Jeg er iraker, jeg er kristen'.

La oss be for våre forfulgte trossøsken og la oss be for våre muslimske venner, om at de må få se Jesus og oppleve Hans frelse.

Bildet viser kristne som forlater Mosul.

Ingen kommentarer: