tirsdag, juli 15, 2014

Den glemte krigen - kristne lider og dør

Mens verdens øyne er rettet mot Israel og Gaza, og verden er i ferd med å glemme det som skjer i Syria, Irak eller i Sør-Sudan, pågår det noe i Colombia som forbigås nesten i fullstendig taushet.

Her er ingen Sidsel Wold eller Mads Gilbert, ingen store TV-team eller store aviser.

Likevel: Tusenvis har mistet livet, millioner av mennesker er blitt internflyktninger. Menneskerettigheter krenkes.

Nå sier biskopene i Den romersk-katolske kirken i landet i fra med tydelig røst. Mot de inhumane forholdene mange columbianere er tvunget til å leve under på grunn av krigen mellom myndighetene og geriljaen. Ikke minst de kristne lider. De trues av mektige narkotikasmuglere fordi mange mennesker kommer til tro, og får sine liv forvandlet av Jesus. Dette gjelder ikke minst evangelikale kristne.

I forrige måned gikk Åpne Dører ut og listet Columbia blant de 10 landene hvor kristne utsettes for mest vold på grunn av sin tro.

Regionen Choco skiller seg ut som den regionen i Columbia hvor flest kristne utsettes for vold. De katolske biskopene skylder ikke bare på gerijaen og narkotikabaronene. De mener også at regjeringsstyrkene må bære mye av ansvaret for det som skjer.

La oss følge med og be for våre lidende trossøsken i Columbia. Jeg kommer tilbake med mer dokumentasjon om det som pågår. Om andre glemmer, la oss huske disse foran Guds trone når vi ber.

Ingen kommentarer: