onsdag, juli 16, 2014

Åndelig sommerlesning, del 16

I vår åndelige lesning i dag fortsetter vi å lese en betraktning av Henri Nouwen, som tar utgangspunkt i lignelsen om den bortkomne sønnen:

'Hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Når begge sønnene i lignelsen som den bortkomne sønnen har kommet hjem til far, hva skjer da?

De må selv bli fedre. Sønner må bli fedre. Døtre må bli mødre.

Å være Guds barn er å vokse opp og bli lik Gud. Jesus nøler ikke innfor dette: 'Derfor skal derre være fullkomne som deres Far i himmelen er fullkommen'. (Se Matt 5,48 og Luk 6,36)

Hvordan? Ved å ønske velkommen hjem alle bortkomne søsken, slik som vår Far ønsker oss velkommen hjem.

Ingen kommentarer: