torsdag, mars 03, 2016

Hele landsbyer tar imot evangeliet i India

Paul Hattaway som leder misjonsorganisasjonen Asia Harvest, og forfatteren av boken om Den himmelske mannen - broder Yun - forteller at hele landsbyer kommer til tro i India.

'For tusenvis av år har India vært under Satans kontroll, men vi ønsker at du skal vite at Herren Jesus er i bevegelse! Ute på landsbygda får nå hele landsbyer og stammer høre evangeliet for aller første gang og de kommer til tro. I det de overgir seg til Den levende Gud, forvandler Han deres liv og deres lokalsamfunn på ekstraordinære måter', forteller Hattaway i det siste nyhetesbrevet fra Asia Harvest.

I noen av disse områdene er ni av ti kvinner analfabeter. Det er derfor satt igang lese- og språkundervisning som medarbeiderne til Asia Harvest står bak. Som tekstbøker bruker de Evangeliene! De første ordene de lærer er de viktigste av dem alle! Ikke bare blir tusenvis av kvinner eksponert for evangeliet for aller første gang i deres liv, men de får også muligheten til å stille sine spørsmål til misjonærene som arbeider i disse områdene.

Når de avslutter lese- og skriveundervisningen kan ikke bare disse kvinnene lese og skrive, men hele 70 prosent av dem kommer til tro på Jesus! Det viser de siste tallene.

Asia Harvest underholder for tiden 200 misjonærer som driver med språkopplæring. Hver av disse bringer evangeliet til minst en landsby hver. Det betyr at mer enn 200 landsbyer er nådd med evangeliet. Mennesker fra mer enn 60 ulike unådde folkeslag er blant de som nå får høre om Jesus.

Dette er dagens store takkeemne.

Ingen kommentarer: