onsdag, mars 16, 2016

IS utrydder ethvert spor av kristen tro i Mosul

I et forsøk på å utrydde den kristne tro fullstendig, brenner nå IS kristne bøker som de har samlet sammen fra kirker, klostre og kristne skoler i Mosul. Det gjelder spesielt bøker som har et kors på fremsiden.

Det er kurdiske kilder som melder dette. IS har også offentliggjort en video som viser dette.

I den regionen hvor dette skjer fantes det en gang tusenvis av kristne. Nå skal alle sporene etter dem viskes ut. Men det disse islamistiske terroristene ikke forstår er at de aldri klarer å fjerne Kristus. For det er Ham de forfølger. I Apostlenes gjerninger 9 hvor vi leser om Saulus som forfulgte de kristne, tok dem til fange og drepte dem, leser vi om hans møte med den oppstandne Kristus, som sier:

"Saul, Saul hvorfor forfølger du meg'. (Apg 9,4)

Slik er enheten mellom Kristus og Hans menighet at Kristus helt ut identifiserer seg med sitt lidende folk.

Ingen kommentarer: