torsdag, mars 24, 2016

En nattverdliturgi fra reformasjonstidens anabaptister

Jeg har fått en forespørsel fra en av bloggens lesere med spørsmål om hvordan anabaptistene på reformasjonstiden feiret Herrens måltid. Det passer jo bra å svare på dette på en Skjærtorsdag.                                                      
En av de fremtredende teologene i den anabaptistiske bevegelsen var Balthasar Hubmaier (1480-1528). Her har en tegner forsøkt å fremstille ham. Jeg har oversatt og gjengitt en ordning for nattverden som han har skrevet, i min bok: "En tro verd å dø for" (Frihet forlag 2012). Jeg vil tro at denne liturgien vil kunne brukes i flere ulike frikirkelige sammenhenger den dag i dag. Noe av innholdet bærer preg av at det er skrevet i forfølgelsestider:

Leder: Brødre og søstre, jeg proklamerer følgende: Jesus Kristus er midt iblant oss. I Herrens nærvær er vi samlet for å dele brød og vin ved feiringen av Herrens hellige måltid. La oss bekjenne vårt behov for Hans nåde.

Alle: Å Gud, kjærlige Far, til hvem vi henvender oss: Vi har syndet mot himmelen og mot Deg. Vi er ikke verdige til å kalles Dine barn, men tal Du et trøstende ord, og vi vil bli legt.

Leder: Må Den Evige, Nådefulle og Kjærlige Gud ha medfølelse med oss og tilgi oss våre synder.

Alle: Takk til Gud, vår kjærlige Far som løper oss i møte for å for å ønske oss velkommen til å sette oss ned ved Hans bord. 

Leder: Brødre og søstre, før vi tar dette brød og dette beger, vil dere sammen fornye vår pakt? Hvis så er tilfelle, la hver av oss si:

Alle: (hver sier) Jeg vil. (Sammen sier vi) Vi vil.

Leder: Vil du, i Den Hellige Ånd kraft, elske Gud alene, helligholde Hans navn, og underlegge deg Hans guddommelige vilje i liv og død? Hvis så er tilfelle, la hver av oss si:

Alle (hver sier) Jeg vil. (Sammen sier vi): Vi vil.

Leder: Vil du elske din neste, tjene hverandre i kjærlighet, ofre din kropp og ditt blod for hverandre, i den kraft som den Herre Jesus Kristus gir, som også ofret sin kropp og sitt blod for oss? Hvis så er tilfelle, la hver av oss si:

Alle: (hver sier) Jeg vil. (Sammen sier vi): Vi vil.

Leder: Vil du fremme fred og enhet med dine brødre og søstre, forsone deg med dem som du har sårer, avvise all misunnelse, hat og ondskap mot andre, og elske selv dine fiender og gjøre godt mot dem? Hvis så er tilfelle. la hver av oss si:

Alle: (hver sider) Jeg vil. (Sammen sier vi): Vi vil.

Leder: Ønsker du inderlig, ved å spise og brød og drikke vin, som hører til Kristi måltid, å vedkjenne deg og underskrive foran menigheten, denne kjærlighetens forpliktelse om du nettopp har uttalt til det levende minne om vår Herre Jesu Kristi lidelse og død? Hvis så er tilfelle, la hver av oss:

Alle: (hver sier) Jeg vil. (Sammen sier vi): Vi vil.

Leder: Den natt Herren Jesus ble arrestert, tok Han et brød, takket Gud, brøt det og sa: Dette er min kropp som er brutt for dere. Ta, et og tenk på meg.

Alle: Herre Jesus, vi minnes. Du er midt iblant oss.

Leder: På samme måte tok Han begeret og sa: Dette beger forsegler nå den nye pakt i Mitt blod. Drikk, og tenk på meg. 

Alle: Herre Jesus, vi minnes. Du er midt iblant oss.

Leder: La oss nå be sammen den bønn Herren Jesus lærte oss i Bergprekenen:

Alle: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Ingen kommentarer: