tirsdag, mars 15, 2016

Svenske baptister den store taperen i samarbeidsavtale med Svenska kyrkan

De som forfekter et baptistisk dåpssyn er de store taperne etter at Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan og Missionskyrkan slo seg sammen og dannet Equmeniakyrkan.

Det hevder Peringe Pihlström som selv er pastor i Equmeniakyrkan.

Saken handler om en avtale som Equmeniakyrkan nå har inngått med Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan har i samtalene krevd absolutt tolkningsforrang når det gjelder dåpen, og Equmeniakyrkan har gitt sin tilslutning til det.

Biskopene i Svenska Kyrkan har krevd å få tydeliggjøre avtalene som inngås lokalt mellom menigheter. I en presisering fra disse biskopene heter det at forsamlinger innen Equmeniakyrkan som praktiserer det biskopene i Svenska kyrkan kaller 'gjendåp', 'skal ikke få inngå avtaler med forsamlinger tilknyttet Svenska kyrkan.

I et innlegg i den svenske Dagen skriver Peringe Pihlström om hvordan baptister, som har opplevd Svenska kyrkans diskriminering, opplever det språket som benyttes i den avtalen som er inngått.

Han skriver:

'En kirke med makt som Svenska kyrkan burde ha satt seg inn i hvordan deres vokabular fungerer' og henviser til bruken av ordet 'omdop' eller på norsk gjendåp.

'De burde vite at en baptistpastor ikke 'døper igjen. En baptistforsamling tilbyr ikke gjendåp'.

Så legger Pihlström til:

'Det virker ikke som om vi har beveget oss nevneverdig framover i dåpsspørsmålet de siste 200 årene i Sverige.

Du kan lese hele det leseverdige innlegget her:

http://www.dagen.se/debatt/baptisterna-ut-i-marginalen-1.701070

Ingen kommentarer: