torsdag, mars 03, 2016

David Ravenhill: Mange evangeliske kristne er rammet av en dødelig Trump-feber

En mann med stor integritet blant bibeltroende evangeliske kristne verden over, David Ravenhill (bildet), sønn av den legendariske vekkelsesforkynneren, Leonard Ravenhill, som blant annet var en åndelig mentor for David Wilkerson, tar nå bladet fra munnen og advarer evangeliske kristne mot å stemme på Donald Trump.

David Ravenhill har mer enn 40 års erfaring som misjonær, pastor og omreisende forkynner. Han kan ikke beskyldes for å være venstrevridd.

Her er uttalelsen fra David Ravenhill i min oversettelse:

'Når du stikker et termometer under tungen på en person så vil du fort finne ut om vedkommende har feber. Dette er også tilfellet med et stort segment av evangeliske troende. Det politiske termometeret viser klart og tydelig at mange lider av et alvorlig tilfelle av 'Trump-feber'. 

Hvordan Kristi kropp er blitt smittet av denne dødelige feberen kan bare skyldes det faktum at denne kroppen har et utrolig svakt immunforsvar som gjør oss mottagelige for denne type av forførelse.

Jeg, som mange av mine venner er ikke bare lamslått men virkelig bekymret over at en slik svindler kan bli tatt på alvor. Den nærmeste parallell til denne slags paranoia var da Guds folk fikk muligheten til å velge mellom Barabbas og Jesus. Tragisk nok valgte de en svindler. Hva som er enda mer skremmende er at når den dagen kommer hvor vi må velge mellom Kristus og Antikrist, så vil mange velge Antikrist. Er du klar over at ifølge ordboken Websters utgave fra 1828, så er en av forklaringene til ordet 'trump' 'en som forfører'.

La oss innse det: Trump er ingen evangelisk kristen. Stolt har han erkjent at han ikke har noe behov for Guds tilgivelse. Trump har behandlet sine koner som et trofe slik en gutt behandler sine baseball kort. Den skitne munnen hans får en hardbarket sjømann til å rødme av skam, mens hans stolthet gjør djevelen stolt av å kalle ham sin sønn.

Det er hans stolthet som mer enn noe annet gjør ham uegnet til å inneha en øverste stillingen i dette landet. Nebukadnesar vil virke ydmyk i forhold til Trump. Gud forteller oss i klare ordelag at Han står de stolte imot. Hva kommer da av at evangeliske kristne gladelig til støtte en president som Gud vil stå imot hver eneste dag av hans presidentperiode? Ingenting er mer støtende for Gud enn stolthet!

Når Gud forutså at Israel en dag ville kreve å få en konge, satte Han visse vilkår for valget av en fremtidig konge (5.Mos 17,14-20). Det første kravet var at man ikke skulle utnevne en utlending til å styre over dem. 

Bibelen sier også klart at en utlending var alle de som var uomskåret. Dette er tydelig tilfellet med Trump som gjentatte ganger minner oss om at hans hjerte og lepper er langt fra omskåret. Det neste kravet var at deres konge skulle avstå fra å skaffe seg mange hester. Hester er et bilde på menneskers selvforsyning og uavhengig selvoppholdelseskraft. 

Gjentatte ganger lar han sine tilhørere få vite hvor store ting han har utrettet og hvordan han planlegger 'å gjøre Amerika til en stor nasjon igjen'. Gud fastsatte videre at deres leder ikke skulle ta mange hustruer for seg selv. Enda en gang har Trump vist sin manglende til å holde ekteskapet hellig og herske over sine kjødelige lyster. (Trump har vært gift tre ganger. Oversetterens anmerkning). Gud krever også av kongen at han ikke skal samle seg sølv og gull i store mengder. 

Denne 'roten til alt ondt' er grunnen til Trump ser bort fra rettighetene til de fattige ved å ta deres eiendom til fordel for hans eget begjær etter berømmelse og formue. Til slutt, uttalte Gud at kongen skulle skrive en kopi av disse krav til seg selv og at han skulle lese det daglig 'slik at han skal lære å frykte Herren sin Gud'. 

Guds visdom viser seg tydelig gjennom denne loven. Kongen må herske internt før han har rett til å herske eksternt. Trump er kjent verden over for hans uhemmede begjær etter kvinner, gull og ære. Disse hans manglende evne til å overvinne disse gudfryktige kravene burde diskvalifisere ham, i øynene til Guds folk, fra noensinne å bli president.

Som en følge av Israels krav om en konge, som folkene omkring dem, advarte Samuel gjentatte ganger om at hvis en mann med uhemmet lidenskap og ambisjoner, ble deres konge, ville Israel lide sterkt ved dennes hender (1.Sam 8,9-22)

Jeg oppfordrer alle som er i ledelse å la sine folk vite at Trump vil garantere at vår nasjon vil forvitre hvis han blir valgt. Gud har lovet i sitt ord at Han vil rive ned huset til den stolte (Ord 15,25). Ennå en gang, Guds folk står overfor et valg om hvem de skal velge, husk da at 'trump' betyr 'å forføre'. 

Ingen kommentarer: