mandag, mars 28, 2016

Hvordan feire kjærlighetsmåltid, del 3

Her er tredje del av artikkelen om Kjærlighetsmåltidet av Edin Løvås. Første del ble publisert fredag 25. mars, andre del lørdag 26. mars:

Tanken på hvordan forholdet skal bli mellom den store menigheten og den lille gruppen blir fort en bekymring. Slik er det også når husmenigheten kommer på tale.

Men det behøver ikke å bli konflikter og splid. Det er mulig med balanse og harmoni. Howard Snyder skriver i sin kjente bok: "The Wineskins" om et nett av husmenigheter i tilknytning til et etablert menighetsliv. 

I NT finner vi denne balansen. To eksempler: Jerusalemmenighetenkom tre ganger om dagen sammen i templet. Ved den tredje, sjette og niende time, som er det samme som kl 9,12 og 15, strømmet tusener av troende til Salomos bueganger. Om kveldene holdt de kjærlighetsmåltider rundt omkring i hjemmene. Vi hører ikke om noen splid eller uenighet. 

I innledningen til Paulus' første brev til Korint finnes to uttrykk vi bør merke oss. Først hilser han: "Guds menighet i Korint". Deretter hilser han også: "Alle som på enkelt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn." Med det første uttrykket tenker han på alle de hellige, og med det andre husmenighetene. Og det var tydelig at det ikke var noen motsetning mellom de små husfellessskapene og det store menighetsfellesskapet. 

Dette er mønsteret og idealet. Dette må vi kunne leve i overensstemmelse med, selv om kirkens brokete historie har gitt oss alle disse trossamfunn og kirker. Utgangspunktet bør altså være husmenigheten knyttet til etablert menighetsliv. Der hvor de lokale forholdene er slik at husmenighetene bør være tverrkirkelige, for ikke å bryte i stykker samfunnet mellom de hellige på et sted, bør dette kunne aksepteres av de forskjellige menighetenes ledelse.

Kjærlighetsmåltidet i våre hjem
Behov for grupper og små fellesskap, ser de fleste av oss i dag. I den forbindelse skal det sies: Kjærlighetsmåltidet er ikke bare en nytestamentlig form, men også den mest slitesterke formen for gruppesamlinger. Dette kommer blant annet av måltidets allsidighet: delgivning, forbønn, bibellesning, Jesusmeditasjon, bordfellesskap, bibelsamtale, sang og spill, nattverd, lovprisning og tilbedelse. En fri form kan forenes med en fast ordning, osv.

Det uviklingsstadiet som vi står i nettopp nå, skule tilsi at kjærlighetsmåltidet igjen får den plass i våre hjem som Jesus og apostlene har villet at det skulle ha.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: