tirsdag, mars 15, 2016

Jeg venter på den strålende påskedagen!

Jeg gleder meg til den strålende påskedagen! Finere dag enn den finnes ikke i kirkeåret.

Men jeg lever også med oppstandelsesgleden hele året, og det er spesielt et maleri av kunstmaleren, presten og sjelesørgeren, Haakon Sundal, som har fått så stor betydning for meg den siste tiden. Det er dette bildet du ser gjengitt her. Jeg kjøpte en kunstkalender for 2016 av Haakon Sundal før jul, og nå kan jeg glede meg over hans vakre bilder gjennom hele året.

Og spesielt dette. Kristus som stiger ut av gravens mørke og trer inn i morgengryet. Snart skal jeg lese påskeevangeliet på nytt. Som jeg gleder meg!  Jeg kjenner det sitrer i hele meg. I Kristi himmelfartskapellet feirer vi Kristi oppstandelse klokken 08.00 med festgudstjeneste.

Når man lever med en alvorlig sykdomsdiagnose som jeg gjør, med store helseutfordringer hver dag, så hender det at mismotet kommer. Og frykten.

Da henter jeg frem dette bildet av Haakon Sundal. Både fysisk, ved at jeg ser på kalenderen, men det er blitt en del av mitt indre bilde. Jeg kan når som helst hente det frem igjen og se det for meg: Kristus som har reist seg og som målbevisst vandrer mot den nye dagen! Og Ånden er med.

Han er alltid foran meg. Men ikke på avstand. Jeg ser meg selv vandrende bak ham. Ut av mørket, inn i lyset. Den Kristus Haakon Sundal har malt har en kjortel som er blitt farget av den kongeblå fargen. Den taler for meg om både Hans kongeverdighet og om himmelens skjønnhet. Han la av seg alt dette når Han steg ned til jorden og ble menneske. Nå har Han tatt på seg kongeverdigheten igjen - Han, Den oppstandne og himmelfarne Kristus, som sitter ved Allmaktens høyre hånd.

Og skal komme igjen som Kongernes Konge og Herrenes Herre.

"Men nå er Kristus stått opp fra de døde'. (1.Kor 15,20)

Ingen kommentarer: