tirsdag, mars 22, 2016

Foran Esterfasten og Purim

I kveld er det blitt blåst i sølvtrompeter ved Vestmuren, eller Klagemuren, som de fleste kjenner den som. Denne massemønstringen av bedende jøder kalt sammen av Tempelhøydens trofaste, har vært holdt de siste årene på dagen før Tahanit Ester - Esterfasten - som leder opp til Purim som feires torsdag.

Disse spesielle dagene i Israel gir de av oss som ber for Israel en ypperlig anledning til å be konkret og målrettet for den høyprofetiske tiden vi lever i. Og morgendagens Esterfaste gir oss anledning til å be om at Guds planer og hensikter for Hans folk og land må gå i oppfyllelse. Vi lever i en tid hvor Israels fiender er mange og virkelig i stand til å utføre de onde planene de har satt seg fore. Terroraksjonen i hjertet av Europa i dag, som blant annet rammet t-banen, skjedde i et område av byen hvor det finnes mange jøder. Terroraksjonen i Paris, rammet som kjent en jødisk butikk, og jødenes eksistens i deres eget land er stadig truet. Det finnes mange som Haman i dag. Men Gud oppreiser også en Mordekai og en Ester. I vår tid handler det om profetiske forbedere.

I 4.Mos 10,9 kan vi lese:

"Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender."

La oss be om fred for Jerusalem. Det er spesielt viktig med tanke på de mange knivoverfallene den siste tiden. La oss be om forsoning mellom de messianske og de arabisk-talende menighetene. Jesus er den store forsoneren, og la oss be om vekkelse blant palestina-araberne.

Ingen kommentarer: