torsdag, mars 17, 2016

Når man kaller andres bønneliv for 'å leke kristendom'

Det er trist når man mangler elementær kunnskap og bruker denne manglende kunnskapen til å angripe kristne trossøsken. En av Norges fremste talsmenn for den nye nådelæren, har skrevet følgende kommentar på nettet:

"Det er så mye 'kristenreligion' som prøver å drepe sann kristen tro. Katolism, ortodoks måte å gjøre ting på og ikke minst tidebønn. Alt er kun rituale med lite liv, men når Guds nærværet og livet i Kristus blir borte må man ha erstatning for å leke kristendom."

Det er en veldig sterk uttalelse. Det forutsetter jo at denne mannen kjenner andres hjerte og deres indre liv, siden han så bombastisk kan uttale at de som ber på andre måter enn denne mannen gjør 'dreper kristen tro' og 'leker kristendom'.

Men la oss nå ta dette med tidebønn. Vet denne mannen i det hele tatt hva tidebønn er for noe? Neppe.

Tidebønn er en gammel bønnepraksis som vi har arvet fra jødene. Det handler om å be Guds Ord! I dette tilfelle Salmenes Bok. Kan noen med hånden på hjertet si at at det er galt å be Guds eget inspirerte og autoritative ord?

Leser man Det nye testamente finner man ut at denne bønnepraksisen - ved å be Salmenes bok til bestemte tider på døgnet - er jo noe både Jesus og apostlene praktiserte. Et eksempel:

'Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time'. (Apg 3,1)

Profeten Daniel ba tidebønner, bare for å nevne et eksempel fra Det gamle testamente.

Gjennom hele kirkens historie har det vært kristne som har bedt tidebønner. Og ikke bare blant katolikker eller ortodokse. Denne bønnepraksisen finner vi i alle kirkesamfunnene som oppstod i forbindelse med Reformasjonen. Ja, til og med blant anabaptistene finner vi denne bønnepraksisen.

'Alt er kun rituale med lite liv' og uten noe Gudsnærvær, skriver denne mannen! Det er kraftig kost og litt av en dom å felle over mennesker han ikke kjenner. Hva vet denne forkynneren egentlig om andres trosliv? Sannsynligvis ingen ting. Men stolt og freidig hever han seg over andres Gudserfaringer og bønneerfaringer og mener seg å vite at det er han som opplever liv og salighet, mens 'de andre' ja, de, de 'leker kristendom'.

Sannelig står det dårlig til blant de som forkynner denne nye nådelæren. De er rask til å være nådeløs og forutinntatt om andres trosliv. Det er trist. Veldig trist.

Selv har jeg bedt tidebønn i mange år nå og det har vært til stor hjelp og velsignelse i mitt kristenliv. Ikke minst har det å be Salmene hjulpet meg i perioder hvor jeg har manglet ord til å sette på vanskelige prosesser i eget liv.

Ingen kommentarer: