onsdag, mars 30, 2016

Hvordan feire kjærlighetsmåltid, del 4

Her fortsetter artikkelen til Edin Løvås om kjærlighetsmåltidet. Jeg gjør oppmerksom på at artikkelen er lengre enn det jeg gjengir. Blant annet skriver Løvås om den budne nattverden, altså det faktum at nattverden skal feires i en kirke og med en prest til å forrette. Dette har jeg valgt å hoppe over, og heller konsentrere meg om det Løvås skriver om selve kjærlighetsmåltidet:

Når vi nå skal gå over til en praktisk beskrivelse av kjærlighetsmåltidets funksjon i våre dager, må først si dette: Måltidet fungerer best og riktigst i en husmenighet. Det naturlige er som regel også det beste. Den flokken som kommer sammen i en husmenighet og et hverdagsfellesskap, kommer sammen til kveldsmat, og forener dette med nattverd. Dermed holder de et nytestamentlig kjærlighetsmåltid. Unntaksvis kan man bruke en lillesal i en kirke, et bedehus eller misjonshus. Men dette er ingen god ordning, helt enkelt fordi vi normalt spiser i våre hjem.

Hvor mange kan være med?
Svaret på dette er at man kan være så mange at man kan føre en naturlig samtale. Dette vil vel si at grensen går et sted mellom 15 og 20 stykker. Det ideelle tallet for et husfellesskap er 6-12 stykker. Dette er også de ideelle for kjærlighetsmåltidet.

Bordet
Dekk vakkert med lys og blomster. Sett f.eks grovt brød, smør, ost og frukt på bordet. Gjerne med noe marmelade, syltetøy eller honning. Når det gjelder brødet, så var det slik at det usyrede brød hørte påsken til i Israelssfolkets historie.. Det var derfor Jesus brukte dette under innstiftelsen av nattverden. Senere brukte de første kristne sitt vanlige matbrød.

Når det gjelder hva som kan drikkes, så bør dere ikke bruke kaffe eller vanlig te. Det passer dårlig med vinen. Derimot kan dere bruke en giftfri urtete. Om dere har alkoholfri vin, som helt bør være en søt, kan den eventuelt brukes også som måltidsdrikk. Noen bruker melk. På Sandom Retreatsenter bruker vi vann til maten, og har en rødvin blandet med litt vann i nattverdkalken.

Dette må betraktes som forslag. Grunntanken når det gjelder pådekkingen er denne: Det skal ikke være et symbolsk eller et overdådig måltid. Paulus og apostelen Judas refser de matglade rikfolkene som brakte med seg overdrevet mye til samlingene, og dessuten beholdt den fine maten for seg selv.

Nattverdserviset
De første kristne hadde ikke noe særlig nattverdservise, men de brukte heller ikke den slags kopper og glass som vi har. Deres begre var fellesbegre. 

Sett altså et nattverdfat og en nattverdkalk midt på bordet. Legg et stykke brød på fatet. For opptil 15-20 personer kan det være f.eks en vanlig kneipbrødskive eller et lite grovt rundstykke. Det bør altså ikke brukes noe ekstra nattverdbrød.

I kalken kan det f.eks være avalkoholisert eller vanlig rødvin som blandes med vann.

Paulus sier at vi bør markere forskjellen mellom Herrens kropp og blod og den vanlige maten. Dette er bakgrunnen for følgende råd: Bruk et fat og en kalk med tradisjonell form. Det kan være i sølv, men like gjerne i tinn, giftfri keramikk eller glass. Den som skal be om Guds velsignelse over gavene, setter seg helst på et av bordets langsider, like overfor nattverdserviset.

(fortsetter)

Ingen kommentarer: