lørdag, mars 05, 2016

Donald Trump og Antikrist

Det er et perspektiv ved den voldsomme oppslutningen fra evangeliske kristne om Donald Trump, som er mer skremmende enn noe annet. Det faktum at vi så lett blir forført.

Når man ser evangeliske kristne omfavne en mann med så lav moralsk standard, som dyrker fremmede guder, i dette tilfelle guden Mammon, bryter ekteskapet, hyller grådigheten, som banner og hevder at han ikke er i behov av å be Gud om tilgivelse for noe, som fremmer fremmedhat, skryter av sin mannssjåvinisme, så tør jeg nesten ikke tenke på hva som vil skje den dagen Antikrist står frem. Da vil også evangeliske kristne løpe for å slutte seg til den sterke lederen som skal redde nasjonene.

Oppslutningen om Donald Trump blant evangeliske kristne i Amerika viser at vi så lenge du har retorikken på plass, er stor nok i kjeften, appellerer til de laveste trekkene i et menneske, er konservativ, så biter folk på. En av årsakene er at mange evangeliske kristne ikke stiller spørsmål. I hvert fall ikke kritiske spørsmål.

Om Antikrist heter det:

'La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen'. (2.Tess 2,3-12)

Det er vel ingen som helst tvil at vi nå opplever det store frafallet, og at alt legges til rette for Antikrist. Måtte vi ikke bli forført. Måtte vi være våkne og be. Men når vi ser det som nå skjer i Amerika er jeg ikke i tvil om at det blir lett match for Antikrist når scenen for ham en dag ryddes.

Ingen kommentarer: