torsdag, mars 24, 2016

Pionerarbeid blant unådd folkegruppe i Russland

Jeg kjenner på en djup takknemlighet når jeg ser dette bildet av Valentina og Svetlana som arbeider sammen med et team av baptister i Yamal Peninsula i Russlands fjerneste nordområder.

Disse to kvinnene tilhører en folkegruppe som kalles Khanty, og de arbeider med å introdusere et nytt alfabet for de som bor i Khanty-landsbyene. Khnaty-folket er reinsdyrjegere og fiskere, som praktiserer deres egen animistiske religion. Det finnes få evangeliske kristne blant dem, kanskje ikke flere enn nettopp Valentina og Svetlana!

Khantiene tilhører de finsk-ugiriske folkeslagene og teller omlag 23.000 mennesker. De bor i en egen region av Russland som kalles Den khanti-mansiske autonome region og opprinnelig var khantiene og mansiene trolig et folk på den enorme vest-sibriske slette. Khantiene lærte reindrift av Nentserne på 1400-tallet og driver nå reindrift i stor stil.

Når den første snøen faller i september begynner jakten på pelsdyr i skogene - sobel og ekorn. I midten av desember samler så jegerne seg ved vinteroppholdsstedene for å selge pelsverk og delta i religiøse og sosiale fester.

Det nye alfabetet vil gjøre det mye lettere for Khaty-folket å lese og skrive, og dermed også kunne lese Guds ord. Målet er å få oversatt evangeliene til dette språket. Be for Valentina og Svetlana som arbeidet med dette svært viktige prosjektet at de vil lykkes og nye mennesker kan bli vunnet for Guds rike.

Ingen kommentarer: