lørdag, mars 12, 2016

Frykten for smerte

'Vi ønsker ikke å se på funksjonshemmede mennesker, så vi skaper beskyttende situasjoner for å holde oss på trygg avstand for en hver form for smerte.

Da kan vi komme oss stille og rolig unna og fortsette å leve i en verden av drømmer og illusjoner.

Alt er okey og og alt kommer til å bli okey. Jeg vil ikke konfronteres med smertens nærvær. Og hvis det er mennesker som opplever smerte, så er det deres feil'.

Jean Vanier (bildet). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: