torsdag, mars 10, 2016

Har du noe godt å si om Jesus?

En venn av meg spør til stadighet: Har du noe godt å si om Jesus?

Det er en god påminnelse. Det hender jeg er innom en Facebook side som bare har negative ting å si om kristne. Den er ikke skrevet av ateister, men av to kristne som har satt seg i dommersetet og deler ut rødt kort til de som har kommet frem til en annen trosoverbevisning enn dem selv. Det som kjennetegner disse to er at de har aldri noe godt å si om Jesus. Kun formaninger om at andre kristne må omvende seg, selv har de ingen ting å omvende seg fra.

Slikt har aldri ført noe godt med seg.
La oss heller si noe godt om Jesus!

For det er så mye godt å si om Ham! Han er synderes venn!

Det er blitt så stort for meg den senere tiden: synderes venn! Da er Han min venn også.

Han forlater de 99 for å lete etter den ene. Han leger og Han forbinder sår. Han trøster og oppmuntrer. Og det viktigste av alt: Han er den eneste som kan tilgi synd og sette et menneske fri. Han er den eneste som kan skrive navnet ditt inn i Livets bok. For det er kun gjennom Hans navn vi blir frelst og himmelborgere.

Jeg lar stafettpinnen gå videre: Har du noe godt å si om Jesus i dag?

Ingen kommentarer: