søndag, mars 20, 2016

Hele huset ble fylt av duften

'Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter, og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften ...' (Joh 12,1-3)

Hva sløser du livet ditt på?

Ingen kommentarer: