fredag, mars 25, 2016

Å vekke det skjønne

'Makt og styrke kan adskille mennesker, mens svakhet og anerkjennelse av svakhet og rop etter hjelp fører mennesker sammen.

Når du er svak, trenger du mennesker. Det er veldig lett når du er sterk, da trenger du ikke mennesker. Da kan du gjøre alt på egenhånd.

Så, på en eller annen måte fører svake mennesker sammen. Og når den svake kaller den sterke frem, så hender det at han vekker det vakreste av alt i et menneske - medfølelse, godhet, åpenhet overfor andre og så videre. Vår svakhet bringer mennesker sammen'.

Jean Vanier i Belonging: The Search for Acceptance. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: