tirsdag, mars 15, 2016

Åndskreftene som sto bak nazismen styrer fortsatt verden

'2. verdenskrig er over og det kan være at nazismen er overvunnet som politisk og militær størrelse, men den ånd som sto bak og som beveget seg gjennom den for å gjøre den hedensk og ødelegge en nasjon og nærmest hele den siviliserte verden... disse kreftene styrer fortsatt verden og venter på den neste muligheten til å blande seg inn i menneskenes gjøren og laden, mens kirken sover'.

Art Katz (bildet), messiansk jøde, forkynner, anerkjent profetisk røst, i en tale i Tyskland i 1986. Katz døde i 2007.

'For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet'. (Ef 6,12)

1 kommentar:

Vester sa...

Dette er helt sandt! Det har jeg tænkt i mange år. Bl.a. var nazismen meget optaget af udviklingslæren - en lære som i dag næsten er enerådende i alle uddannelsesinstitutioner. Reelt er det også Tyskland, der fører hovedordet i EU.

Mvh
Jørgen Vestergaard
København