fredag, mars 25, 2016

Korset

"For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft'. (Apostelen Paulus i 1.Kor 1,18)
'For jeg bestemte meg at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus, og ham korsfestet'. (Apostelen Paulus i 1.Kor 2,2)
'Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden'. (Apostelen Paulus i Gal 6,14)
"Vi blir aldri ferdig med korset. Vi gjør ikke en engangserfaring, en første berøring med det og så går bort. Korset danner både utgangspunktet, fortsettelsen og fullendelsen av vårt liv. Du kan ikke lese Bibelen uten å oppdage at alt i den dreier seg om korset. Uten korset ville vi ikke hatt noen Bibel'. (Lyder Engh i Korset - universets sentrum).

Ingen kommentarer: