onsdag, mars 02, 2016

SISTE: Ny oppdatering til alle dere som ber for Floyd McClung

Sally McClung, kona til Floyd, kan fortelle at dagen i dag har vært en 'rolig' dag for ektemannen. Familien kjenner på stor takknemlighet for det. Det gir dem alle en sjanse til å puste ut litt.

Det er for tiden to viktige bønneemner:

1. Infeksjonen som først ble oppdaget i låret er en sekundær infeksjon. Man har ennå ikke klart å lokalisere hva som er hovedinfeksjonen. Det er avgjørende viktig at man kommer til bunns i hva dette skyldes.

2. Det er fremdeles problemer med pulsen. Den er fremdeles svært høy. Dette skyldes at Floyd har en blodforgiftning. Den høye pulsen er tøft for hjertet og kroppen forøvrig. Be om at den normaliseres.

Floyd puster ikke for egen maskin.

Sally uttrykker stor takknemlighet for de mange som ber for hennes 70 år gamle ektefelle og for familien i en vanskelig svært sårbar tid. Hun gleder seg til boken Floyd vll skrive om dette når han blir bra igjen.

Ingen kommentarer: