fredag, mars 04, 2016

Adoniram Judson om dåpen

Adoniram Judson hører med blant trosheltene i kristenhetens historie. Ikke minst på grunn av hans pionerarbeid med å nå Burma med evangeliet. Det er ikke for ingenting at han er blitt kalt 'Burmas apostel'.

Her om dagen kom jeg over noe han skrev om dåpen, som jeg synes var så godt at jeg har valgt å oversette det til norsk.

For de som ikke kjenner til ham så ble Adoniram Judson født i 1788 og døde i 1850. Han var opprinnelig kongregasjonalist men gikk så over til baptistene. Adoniram var bare 25 år gammel da han skulle bli den første nordamerikanske protestantiske misjonæren som skulle preke i Burma. Han skulle bli i Burma i 40 år, og oversatte blant annet Bibelen til burmesisk og etablerte mange baptistmenigheter i landet. Hans misjonsarbeid sammen med Luther Rice ledet til at den aller første sammenslutningen av baptistmenigheter i Amerika i den hensikt å støtte misjonærer økonomisk og med opplæring.

Men tilbake til sitatet:

'Etter mange prøvelser, som ingen vet om, måtte jeg gi avkall på et system der jeg er blitt utdannet, og da kom jeg frem til den fulle overbevisning, at full neddykkelse av den som bekjenner troen på Jesus, er den eneste kristne dåp'.

Det er gledelig å se at flere og flere nå døper med full neddykkelse.

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv'. (Rom 6,3-4)

Ingen kommentarer: