søndag, mars 06, 2016

Åndens várhet

Jeg slutter aldri med å forundre meg over den milde og váre måten Den Hellige Ånd berører mennesker på. I dag har jeg sett det flere ganger. De siste årene har jeg nemlig lært meg til å be med åpne øyne når jeg ber for folk, for å se hva Gud gjør!

Den Hellige Ånd er virkelig en gentleman i møte med mennesker. I dag har Han stillferdig gjort sin gjerning, og gjort Jesus stor. For det er det Han alltid gjør. Får Den Hellige Ånd gjort sin gjerning, uten at vi blander oss inn, så får Jesus all ære.

Jeg er blitt så glad i ordene fra 1.Kor 2,9-10:

'Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud'.

Dette forteller oss noe viktig om Åndens gjerning. Og ved siden av det forteller det oss også mye om at det usynlige er mer virkelig enn det synlig. Gud har sannelig mer å gi. Og Den Hellige Ånd hjelper oss til å utforske det!

Ingen kommentarer: