fredag, mars 18, 2016

55 råd for det kristne livet

I dag er det et år siden den ortodokse presten Thomas Hopko (bildet) døde. Hans bøker og skrifter har hatt stor betydning for mange. Her er hans 55 råd for det kristne livet:

1. Vær alltid hos Kristus.

2. Be som du kan, ikke som du ønsker.

3. Følg en bønneregel du kan leve med som du holder disiplinert.

4. Be Herrens bønn (Fadervår) flere ganger om dagen.

5. Ha en kort bønn som du stadig gjentar når ditt sinn ikke er opptatt med noe annet.

6. Gjør noen djupe bøyninger når du ber.

7. Spis sunn mat som metter.

8. Hold kirkens fasteregler.

9. Bruk litt tid i stillhet hver dag.

10. Gjør barmhjertighetshandlinger i hemmelighet.

11. Gå regelmessig til liturgiske gudstjenester.

12. Gå regelmessig til skriftemål og nattverd.

13. Bli ikke opptatt av påtrengende tanker og følelser, men rist dem av deg når de kommer.

14. Avslør regelmessig dine tanker og følelser for en person du stoler på.

15. Les Bibelen regelmessig.

16. Les oppbyggelige bøker langsomt, litt nå og da.

17. Bruk tid på fellesskap med de hellige.

18. Vær en vanlig person.

19. Vær vennlig mot alle.

20. Hold ditt hjem ryddig og rent.

21. Ha en sunn og nyttig hobby.

22. Tren regelmessig.

23. Lev en dag og en stund ad gangen.

24. Vær helt ærlig, først og fremst mot deg selv.

25. Vær tro i det lille.

26. Utfør ditt arbeid, og gi slipp på det.

27. Gjør de vanskeligste og smertefulle tingene først.

28. Møt virkeligheten ansikt til ansikt.

29. Takk for alt.

30. Vær glad.

31. Vær enkel, gjemt, taus og liten.

32. Vend ikke oppmerksomheten mot deg selv.

33. Lytt når noen taler til deg.

34. Vær våken og oppmerksom.

35. Tenk og tal ikke unødvendig mye om saker.

36. Tal enkelt, tydelig, fast og direkte.

37. Fly fantasier, grubblerier og forsøk på å avdekke ting.

38. Fly kjødelige seksuelle fristelser med det samme de dukker opp.

39. Klag ikke, knurr ikke, og gnål ikke.

40. Sammenlign deg ikke med andre.

41. Søk ikke og forvent ikke verken berømmelse eller medfølelse fra noen.

42. Vi dømmer ingen for noe.

43. Forsøk ikke å overbevise noen om noe.

44. Ikke forsvar eller rettferdiggjør deg selv.

45. La deg bare binde eller begrense av Gud.

46. Ta imot kritikk med takknemlighet og prøv den kritisk.

47. Gi bare råd til andre om de ber deg om det eller når det er din plikt.

48. Gjør ikke for andre det de selv kan og burde gjøre selv.

49. Ha et daglig skjema for aktiviteter, så unngår du nykker og innfall.

50. Vær barmhjertig mot deg selv og andre.

51. Forvent ikke noe annet enn at du kan bli voldsomt fristet til ditt siste åndedrag.

52. Fokuser bare på Gud og lys, og ikke på mørke og synd.

53. Hold ut i dine egne synders og feilstegs rettssak i ro og fred, for du vet at Guds nåde og er større enn din egen urettferdighet.

54. Når du faller, reis deg igjen med det samme og begynn på nytt.

55. Skaff deg hjelp når du trenger det, uten frykt og skam.

Oversatt fra Gäst och Främling/Mikael Fälthammar/diakon i Den ortodokse kirke.

Ingen kommentarer: