tirsdag, juli 26, 2016

100 vietnamesiske pastorer satt i fengsel - trues med gift

Omlag 100 vietnamesiske pastorer er fengslet og myndighetene har truet med å ta livet av dem med gift. Årsaken er at de har nektet å bli en del av en kirke som myndighetene har all makt over.

Hensikten med den offisielle kirken myndighetene har godkjent, synes nå å være å få kontroll over den voksende husmenighetsbevegelsen i landet. Et av disse husmenighetsnettverkene har et medlemskap på 3.000, og har nå fått ordre om å slå sammen de ulike husmenighetene og møte i en bygning som bare huser 500 mennesker.

Der er Christian Aid Mission som melder dette.

De fengslede vietnamesiske pastorene er i all hovedsak fra det sentrale høylandsområdet i Vietnam. Mange av disse har forsøkt å flykte fra området, noen også fra landet, men er blitt innhentet og sendt tilbake, for så å settes i fengsel.

En av pastorene som fortsatt er på frifot, en mann ved navn Su, og som selv satt i fengsel i årene 1975 til 1984, sier det slik:

"Myndighetene ønsker å slå sammen disse husmenighetene for å begrense deres vekst og øve mer kontroll over dem. Hvis disse pastorene nekter å signere å signere et dokument som går ut på å begrense størrelsen på disse husmenighetene, trues de med å bli kastet i fengsel og banket opp."

Kravet fra myndighetene er at menighetene ikke skal overstige 500 medlemmer. Forholdene i vietnamesiske fengsler er grusomme.

Ingen kommentarer: