søndag, juli 03, 2016

Profetiske forbilder

Siden det ikke feires noen gudstjeneste i hjembyen min denne søndagen, har jeg brukt søndagsmorgenen med en åpen Bibel og studert 3.Mos 16 - kapitlet som handler om Den store forsoningsdagen.

Det er et svært interessant og spennende kapittel, fylt med profetiske forutsigelser om den kommende Messias, om Jesus. Det var spesielt en ting jeg stanset ved, nemlig den befalingen Gud gir Moses om å stenke noe av blodet fra den slaktede oksen 'syv ganger med fingeren'. (3.Mos 16,14) Og så leser vi vider i vers 15-17:

"Deretter skal han slakte den bukken som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med bukkens blod likesom han gjorde med oksens blod, og stenke det på nådestolen og foran nådestolen. Slik skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt, som er reist blant dem midt i deres urenhet. Det skal ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen. Slik skal han gjøre soning for sitt hus og for hele Israels menighet."

Etter å ha lest teksten ble jeg sittende å tenke på hvilken måte dette ble oppfylt i Jesus, han som er vårt sonoffer, og jeg kom til å tenke på at Jesu blod også ble 'stenket syv ganger'. Her er hva jeg fant:

1) Det skjedde første gang i Getsemane: "Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodsdråper som falt ned på jorden." (Luk 22,44)

2) Andre gangen det skjer er i yppersteprestens gård: "Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker." (Matt 26,67)

3. Tredje gangen er når de i forbindelse med mishandlingen av Jesus når en av vaktene "ga Jesus et slag i ansiktet" (Joh 18,22).

4) Fjerde gangen er når Jesus blir pisket med en spesiell pisk hvor det var festet metallbiter, for å gjøre mest mulig skade, den såkalte 'romerske nihalede katten': "Senere tot Pilatus Jesus og lot ham hudstryke." (Joh 19,1)

5) Femte gangen er når de presser tornekronen ned over Hans hode: "Og de flettet en krone av torner og satte på hodet hans." (Matt 27,29)

6) Sjette gangen er når de slår naglene inn i Hans hender og føtter: "Da korsfestet de ham..." (Mark 15,24)

7) Syvende gangen skjer det når Jesus er død og en romersk soldat går frem "stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann." (Joh 19,34)

Ingen kommentarer: