søndag, juli 31, 2016

Pakistan: Muslimsk lege trues på livet etter å ha hjulpet dødssyk kristen

En muslimsk lege i Pakistan trues nå på livet etter at han ga en kristen mann medisinsk hjelp.

Den kristne mannen var døende, og det var ingen andre som hjalp mannen. Legen sier i ettertid at han ikke var klar over at mannen var kristen, og at det fantes en lov som forbød ham å bruke den livreddende medisinen på denne mannen.

På grunn av dødstruslene befinner nå den muslimske legen seg i USA, hvor han og familien har søkt om asyl.

Pengene til medisinen den kristne mannen fikk skal ha vært gitt som almisser fra muslimer, og slike pengegaver kan bare brukes på muslimer. Identiteten til den kristne mannen må av hensyn til ham og hans familie holdes skjult, og identiteten til den muslimske legen må holdes skjult på grunn av sikkerhetshensyn.

Ingen kommentarer: