lørdag, juli 09, 2016

Forsøk på en kronologi over Paulus' liv og brev, del 1

Jeg har lenge hatt lyst til å forsøke meg på finne frem til en kronologi over apostelen Paulus' reiser og brev. En slik kronologi kan være til stor hjelp for oss når vi studerer brevene i Det nye testamente. Jeg bruker ordet 'forsøk' helt bevisst, fordi det hersker uenighet mellom bibelforskerne når det gjelder de årstallene som jeg gjengir her i denne artikkelen. Men de gir oss likevel en viss pekepinn på når det skal ha skjedd. Et hjelpemiddel har vært de datoene vi kjenner: Kong Aretas av Syrias død i år 40 e.Kr, begynnelsen på regimet til keiser Claudius Caesar som keiser av Rom i år 41 e.Kr, Herodes Agrippa som dør i år 44. e.Kr og etterfølgeren etter Feliks som prokurator i Judea, Porcius Festus, i år 60 e.Kr.

Her er en oversikt over reisene og periodene apostelen Paulus satt fengslet og årstallene for menighetenes grunnleggelse:

37-40: Paulus i Damaskus
47-49: Første misjonsreise
50: Apostelmøtet i Jerusalem
52: Menigheten i Korint blir grunnlagt
50-53: Andre misjonsreise
50: Menigheten i Filippi blir grunnlagt
51: Menigheten i Tessaloniki blir grunnlagt
53: Menigheten i Efesos blir grunnlagt
54-56: Menigheten i Kolossæ blir grunnlagt
53-57: Tredje misjonsreise
54-56: Paulus oppholder seg i Efesos i to år
58: Paulus blir arrestert i Jerusalem
58-60: Paulus i fengsel i Cæsarea
60-61: Reisen til Rom
61-63: Fengsel i Rom
63-67: Reiser etter fangenskapet i Rom
67: Martyrium

Her er en oversikt over når apostelen Paulus skrev sine brev:

51: 1.Tessalonikerbrev
51-52: 2. Tessalonikerbrev

Hva angår Galaterbrevet så er det to muligheter for tidfestelse:
1) År 48 - hvis han skriver til menighetene i Sør-Galatia
2) År 52 - hvis han skriver til menighetene i Nord-Galatia

Våren 56: 1. Korinterbrev
Høsten 56: 2. Korinterbrev
57: Romerbrevet
60-62: Efeserbrevet
60-62: Filipperbrevet
60-62: Kolosserbrevet
60-62: Brevet til Filemon
62. 1.Timoteus
63: Brevet til Titus
67: 2. Timoteus

(fortsettes)

Ingen kommentarer: