mandag, juli 11, 2016

Vekst i fellesskapet

"Det er ikke lettere å leve i et fellesskap etter tyve år enn det er ved begynnelsen, faktisk tvert om!

Folk er alltid litt naive når de tre inn i et kommunitetsliv; de drar kanskje med seg noen illusjoner, og de har også nåden de trenger for dra seg unna det individuelle og egosentriske livet.

Mennesker som har vært en del av et fellesskap (kommunitet) for tyve år vet at det ikke er lett.

De er blitt veldig bevisst sine egne og andre begrensninger. De kjenner også tyngden av sin egen egoisme."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 107. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: