onsdag, juli 20, 2016

Zac Poonen - en viktig bidragsyter til mitt åndelige liv

Jeg ble kjent med den indiske forkynneren og pastoren, Zac Poonen, gjennom grunnleggeren av Operasjon Mobilisering, George Verwer. For mange år siden tilbringe jeg en dag sammen med Verwer i Tyskland, og benyttet anledningen til å få noen gode åndelige råd med meg på veien som kristen. Det ble en minnerik dag, på så mange måter. Ikke minst lærte jeg mye om bønn og et disiplinert bønne- og andaktsliv. Mer om det senere.  

En av de tingene Verwer anbefalte meg var å lese en bok av Zac Poonen, med tittelen: Beauty for Ashes.

Den bokens innhold har preget meg siden, og jeg har fulgt denne forkynneren senere, ikke minst gjennom hans gedigne bibelundervisning som han gir i menigheten han er pastor for: Christian Fellowship Church i Bangalore. Mye av denne undervisningen ligger ute på nett.

Her er en presentasjon av menigheten i Bangalore, som jeg har oversatt til norsk:

Menigheten av troende som møtes i Christian Fellowship Centre (CFC) bestod av noen få familier som møtte hverandre til gudstjenester i august 1975. Ledet av Zac Poonen og Ian Robson (bildet), bestemte de seg først for å være disipler selv av Herren Jesus Kristus, og så gjøre disipler i lydighet mot Herrens befaling i Matt 28,18-20. De la vekt på den nye fødsel, det indre livets hellighet, gjensidig kjærlighet, moralsk renhet, økonomisk integritet og dele Guds sannhet med andre - i det de forankret alle aspekter med livet i Guds ord alene.

Det hele startet som en husmenighet og har nå vokst stødig i forståelsen og erfaringen av Den nye paktens liv i Ånden. Helt fra begynnelsen av, og gjennom fire tiårs vekst har det samme særtrekkene blitt denne menighetens DNA. Vi følte raskt en byrde for å dele disse vidunderlige sannhetene som hadde forandret våre liv med andre, og startet med å utgi en månedlig avis og en lydbånd-tjeneste om det overvinnende livet, og med konferanser for likesinnede disipler. I 1981 flyttet vi inn i en møtehall som var reist i 40 Dacosta Square i Bangalore (bildet). Årene 1982-1989 markerte begynnelsen på arbeidet med å plante menigheter i andre byer og stater i India.

Årene 1989-1995 var en veldig produktiv periode for Zac Poonen når det gjelder hans tjeneste med å skrive bøker, og i de kommende årene publiserte han mer enn 20 bøker. I 1997 hadde lydbånd-tjenesten nådd ut til mange land. I 1999 - når Poonen var 60 år gammel - sluttet han som eldste for CFC i Bangalore, for å bruke sin tid som omreisende forkynner. Vår utadrettede virksomhet startet i 2003 og i denne perioden har vi også plantet menigheter på andre kontinenter. I 2014, hadde menigheten i Bangalore, iløpet av disse 40 årene, vokst ut av vårt gamle møtested, og flyttet over i vår nåværende bygning, i Paradise Enclave, Bellahalli, Bangalore.

Christian Fellowship Church har alltid søkt å følge Det nye testamentes lære med respekt hva lederskap angår for en lokal menighet (Tit 1,5 og Apg 14,23). Ordet 'eldste' er et flertallsord og viser nødvendigheten av flere eldste i en lokal menighet for å opprettholde balansen i lederskapet. I Bangalore består vårt lederskap av fire eldste: Ian Robson, Newton, Charles Banna og Vetteriselvan (bildet). Hva angår den bibelske læren, forventes det av hvert medlem av menigheten at de underordner seg den autoriteten disse eldste har i alle ting som angår den lokale menigheten (Hebr 13,17 og 1.Tess 5,12-13)."


Eldsterådet i Christian Fellowship Church, Bangalore. Fra venstre: Ian Robson, Newton, Charles Banna og Vettriselvian.

Ingen kommentarer: