onsdag, juli 06, 2016

Mens Russland stenger dørene er det åpne dører for evangeliet i Hvite-Russland

Mens Russland nå stenger sine dører for muligheten til å drive med utadrettede møter, og innfører en lov som gjør det svært vanskelig for frie menigheter å drive sin virksomhet, er dørene fortsatt åpne i Hvite-Russland.

På bildet ser vi en stor gruppe som ble døpt på bekjennelsen av sin tro i Kobrin forrige søndag. Det er baptistmenigheten på stedet som sto for dåpshøytideligheten.

Slike dåpshandlinger er nå forbudt i Russland, og utendørs dåp vil måtte holdes hemmelig, slik det var under kommunisttiden. La oss be inderlig til Gud om at Hvite-Russland ikke innfører samme lov som nabolandet Russland. Jeg kjenner på en stor nød for dette. Ta gjerne kontakt de som kjenner på en bønnenød både for Russland og Hvite-Russland. Vi lever virkelig i en alvorlig tid hva angår spredningen av evangeliet i disse landene. Jeg har gode kontakter i begge disse to slaviske nasjonene, og ber nå Gud vise oss hvordan vi best kan hjelpe våre trossøsken i årene fremover.Nylig kunne en baptistmenighet i Drogichin, også i Hvite-Russland, feire sitt 10 års jubileum. Det gjorde de med å holde teltmøter. Mange kom til tro i forbindelse med disse møtene. Det er en innhøstningstid i Hvite-Russland for tiden.

Ingen kommentarer: