onsdag, juli 27, 2016

Bønn - og bli ledet av Ånden

"Mange kristne erfarer ofte vidunderlige tider i bønn og umiddelbart etter slike tider finner de dem selv midt i en rasende kamp. Enkelte har lært seg til å vente på Gud, men ikke vandre med Ham. De er blitt fylt med Guds Ånd, men har ikke lært hva det vil si å bli ledet av Ånden.

Når Jesus lærte sine disipler å be, lærte Han dem først til å ha fokus på Gud. Når vi ser Ham, vil resultatet bli at man ser seg selv i et helt annet lys. Når vi ser Hans hellighet, vil vi se vår egen syndighet. Når vi ser hvor stor Han er, vil vi se hvor små vi er. Det er dette synet på Gud som driver oss til å rope ut om at Han må lede oss hver dag.

Moses møtte Gud på en spesiell måte. Han pleide å sette opp et telt utenfor leiren. Han ville så gå inn i det teltet og der ville han møte Gud. De tidene var spesielle for Moses. De var selve fundamentet i hans lederskap av Israels barn. Men han sa noe veldig interessant til Gud ved slutten av et av disse møtene: 'Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra!" (2.Mos 33,15) Gud ga ham en forsikring: 'Han svarte: Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil deg få ro.' (v.14) 

Kanskje er disse teltmøtene selve hemmeligheten til det liv Moses levde og det lederskap han utøvde. Han ikke bare sikret Guds nærvær men også sitt lederskap. 

Nøkkelen til å bli ledet av Guds Ånd er å lære hva det vil si å forbli i bønn. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg skulle kunne forbli på disse stille stedene og aldri forlate dem. Disse tidene er så spesielle. Men de må aldri bli et mål i seg selv. Gud har en plan for hver av oss. Disse tidene hvor vi er alene i bønn forbereder oss for kampene vi vil stå overfor. Vi vil ikke forlate Hans nærvær i kampene, men vi må lære å praktisere Hans nærvær i dem.

Gud vil ofte lede oss inn i spesielle tider av bønn for å forberede oss for slike kamper. 

For flere år siden, ble jeg fortalt av en lege at jeg hadde polypper på stemmebåndene. Hele livet mitt handler om at jeg er en omreisende taler. Så, denne beskjeden var ganske traumatisk å få. Jeg fikk nemlig beskjed om å to uker i fullstendig stillhet. Da legen sa det til meg, visste jeg at Gud ønsket å gjøre et djupt arbeid i mitt liv. Disse to ukene ble to av de mest fantastiske ukene av livet mitt. Ikke bare helbredet Gud stemmebåndene mine, men Han åpenbarte seg for meg på en helt spesiell måte.

Men jeg var ikke klar over at tiden var bare en forberedelse av det som skjedde de neste seks månedene. Jeg har opplevd noen av de mest omtumlende tidene i mitt liv og min tjeneste. jeg talte da massive demonstrasjoner brøt ut i Peru, og jeg gikk inn i en krigssone i Kongo. Jeg så tusenvis svare på evangeliet. Jeg er så takknemlig for at jeg hadde denne spesielle tiden med Gud før jeg gikk inn i kampen om sjelene. Men jeg er også takknemlig for at Gud gå med meg midt i livets kamper. Han vil møte deg, men Han ønsker også å gå med deg. Lær å be uavbrutt."

Evangelist Sammy Tippit. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: