søndag, juli 31, 2016

Sannhetens- og kjærlighetens vei

(Fredens profeter) har levd og proklamert den ikke-voldelige veien. De har vært i stand til å gjøre dette fordi de har mottatt støtte og levd sammen med et fellesskap av likesinnede menn og kvinner.

"Når jeg fortviler," sa Mahatma Gandhi, "husker jeg på at gjennom historien har sannhetens- og kjærlighetens vei alltid seiret. Det har vært tyranner og mordere og for en tid kan de synes uovervinnelige. Men til slutt vil de alltid falle.

Tenk alltid på det, når du er i tvil om det er Guds måte ... slik verden er ment å være. Tenk på det, og deretter prøver du å gjøre det på Hans måte."

Jean Vanier (bildet) i Finding Peace, side 74. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: