lørdag, juli 16, 2016

Gjenopprettelse og Guds hjerte

"Når Herren talte om menighetens tjeneste - som handler om å gi mat til de som sulter og besøke de som befinner seg i fengsel - snakker Han også om å kle de nakne (Matt 25,36)

Hvis Han la slik vekt på de fysiske behovene, hvor mye mer skulle vi ikke forsøke å kle og tjene dem hvis kropper og sjeler er blitt såret og etterlatt for å dø.

Ømt skule vi kle de sårede med kjærlighet, fred og glede i Den Hellige Ånd, svøpe den nakne i et teppe av kjærlige omsorg, og holde dem varm under en dyne av tilgivelse og kjærlige støtte. 

Gud ber oss aldri om å amputere et medlem som er blitt såret og knust - tvert om ber Han oss om å gjenreise ham til hans rettmessige plass, slik at han kan fungere som en hel og sunn og blomstrende kropp. Vil vi elske de som er sønderknust i dag? Verden venter på noen som virkelig bryr seg.

Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: