tirsdag, juli 26, 2016

Barn fra urbefolkningsgruppe kan lese Bibelen for aller første gang

Her er dagens gladmelding!

Barn fra det eldgamle Udi folket som er bosatt i det nordlige Aserbajdsjan (bildet), kunne lese Bibelen for aller første gang på sitte eget språk under en kristen sommerleir som studenter fra School Without Borders organiserte denne måneden. Bak 'skolen uten grenser' står russiske baptister.

Udi-folket er en urbefolkningsgruppe i Kaukasus. De bor hovedsaklig i Aserbajdsjan, men vi finner dem også i Russland, Georgia, Armenia, Kasakhstan og Ukraina. Men det er ingen stor gruppe vi snakker om. De teller ikke mer enn 10.000 mennesker. Disse er etterkommere av de såkalte kaukasiske albanerne.

La oss be om at mange av dem må komme til tro på Herren Jesus når de nå har fått Guds ord på sitt eget språk.

Ingen kommentarer: