fredag, juli 29, 2016

Sterke reaksjoner fra russiske kirkeledere på den nye religionsloven

Etter at Sovjetunionen kollapset i 1991, så har de evangeliske menighetene i det veldige russiske riket hatt gleden av 25 år med religionsfrihet. Nå ser det ut til at dette definitivt er over.

Som en av de første her i Norge omtalte jeg den nye loven som gir store begrensinger for misjon og øvrig virksomhet for evangeliske menigheter, her på bloggen den søndag 3. juli.

Nå kommer også de første reaksjonene på loven fra russiske kirkeledere. Den russiske baptistføderasjonen, sier i en uttalelse: "Forfatterne av lovteksten ba aldri om synspunkter fra de som berørt av de nye endringene. I stedet bryter loven den konstitusjonelle rett til å velge, holde religiøs tro. Loven vil skape forutsetninger for undertrykkelse av alle kristne. Enhver person som nevner sine religiøse synspunkter eller refleksjoner høyt eller fremsetter dem skriftlig, uten relevante dokumenter, kan bli beskyldt for ulovlig misjonsvirksomhet og bli gjenstand for bøtelegging."

Den loven rammer ikke Den russisk-ortodokse kirke. Det er sterke bånd mellom ledelsen i denne kirken og den russiske staten, men de evangeliske menighetene rammes hardt. 70 prosent av russerne, og 90 prosent av etniske russere, er en del av Den russisk-ortodokse kirke.

En markant lederskikkelse i den evangelisk-protestantiske bevegelsen i Russland, Sergeij Rakhuba (bildet), og president for Mission Eurasia, sier det slik, i et intervju med Assist News Service:

"Det er trist, men et faktum at en undertrykkende lov kjent som Yarovaya-pakken ble vedtatt onsdag 20. juli. Denne loven truer med å eliminere vår frihet."

Sergeij Rakhuba mener at den nye loven som Vladimir Putin nå har signert er 'alarmerende lik den sovjetiske religionsloven av 1929 som Stalin-administrasjonen benyttet for å utløse forfølgelse av evangeliske kristne, og som forårsaket en katastrofe for millioner av mennesker."

Til tross for massive og sterke protester fra evangeliske kirkeledere i Russland signerte Vladimir Putin den nye loven. Putin overså disse protestene fullstendig, og sender dermed et kraftig signal om hva de kan vente seg i årene fremover. Deres grunnlovsmessige rettigheter overses fullstendig.

Rakhuba mener den nye loven vil 'ødelegge den religiøse friheten, så fryktens såkorn, og oppmuntre til å søke etter indre fiender og kjempe mot dem'. I det siste legger Rakhuba 'medlemmer av enhver religiøs gruppe med unntak av Den russisk-ortodokse kirken'.

Bakteppet for denne nye religionsloven er frykten for terrorisme og fiendtlig virksomhet på russisk jord. Samtidig gir dette et grunnlag for å ha kontroll og styre alle religiøse grupper i landet, ikke minst de evangelisk-kristne, som har opplevd stor fremgang etter kommunismens fall.

En annen russisk kirkeleder, Sergeij Ryakhovskij, som er leder for de protestantiske kirkene i Russland, sier det slik:

"Den plikten som nå pålegges alle troende til å ha en spesiell tillatelse til å dele hans eller hennes tro, samt dele ut religiøs litteratur og materiell utenfor lokaler brukt til religiøs tilbedelse er ikke bare absurd og krenkende, men det skaper også et grunnlag for masseforfølgelser av troende for brudd på disse bestemmelsene. Den sovjetiske historien viser oss hvor mange mennesker av ulik tro som er blitt forfulgt for å spre Guds ord. Denne loven fører oss tilbake til vår skammelige fortid."

Jake Roudkovskij, som er professor ved New Orleans Baptist Seminary, og med gode forbindelser med Russland, sier det slik:

"Baptistmenighetene i Russland vil overleve. Dette er ikke noe nytt for dem."

La oss be for Russland, og for alle våre trossøsken som rammes av den nye loven.

For de som ikke er oppdatert på den nye loven og hva den innebærer, skrev jeg blant annet dette 3. juli:

"Religionsutøvelse vil kun tillates i kirkebygg, forsamlingslokaler, kirkegårder eller religiøse skoler. Det betyr at man ikke lenger har lov til å holde gatemøter, drive med evangeliseringsarbeid, dele ut traktater, selge bøker eller holde bønnemøter i private hjem. Alle gudstjenester må holdes i lokaler som er godkjent for dette. Å formidle tro gjennom sosiale medier eller andre steder på Internett er også blitt ulovlig. Eposter med bibelsitater eller invitasjoner til gudstjenester er også å regne som lovbrudd.

Og det stopper ikke her.

Alle som formidler tro må tilhøre godkjente og registrerte trossamfunn. Virksomheten til de uregistrerte baptistene vil dermed rammes av dette, og deres møter vil i praksis bli forbudt. Utenlandske misjonærer må ha dokumenter på at de er invitert av en godkjent kirke eller organisasjon, og de får bare virke innenfor det området hvor denne kirken eller organisasjonen er registrert. Og som om ikke det er nok: de får kun tillatelse til å formidle sitt budskap til organisasjonens medlemmer. De kan altså ikke invitere eller forkynne for andre."

Ingen kommentarer: