søndag, juli 03, 2016

SISTE: Ny lov rammer kristne trossamfunn i Russland hardt - trosfriheten begrenses kraftig

Noe svært urovekkende er i ferd med å ramme kristne i Russland og vil få store konsekvenser for de frie menighetenes misjonsarbeid.

En ny lov, som bare mangler signaturen til Vladimir Putin, vil tre i kraft allerede 20. juli og vil innebære følgende:

Religionsutøvelse vil kun tillates i kirkebygg, forsamlingslokaler, kirkegårder eller religiøse skoler. Det betyr at man ikke lenger har lov til å holde gatemøter, drive med evangeliseringsarbeid, dele ut traktater, selge bøker eller holde bønnemøter i private hjem. Alle gudstjenester må holdes i lokaler som er godkjent for dette. Å formidle tro gjennom sosiale medier eller andre steder på Internett er også blitt ulovlig. Eposter med bibelsitater eller invitasjoner til gudstjenester er også å regne som lovbrudd.

Og det stopper ikke her.

Alle som formidler tro må tilhøre godkjente og registrerte trossamfunn. Virksomheten til de uregistrerte baptistene vil dermed rammes av dette, og deres møter vil i praksis bli forbudt. Utenlandske misjonærer må ha dokumenter på at de er invitert av en godkjent kirke eller organisasjon, og de får bare virke innenfor det området hvor denne kirken eller organisasjonen er registrert. Og som om ikke det er nok: de får kun tillatelse til å formidle sitt budskap til organisasjonens medlemmer. De kan altså ikke invitere eller forkynne for andre.

Den nye loven, som har gått igjennom Dumaen, rammer ikke Den russisk-ortodokse kirken og dens medlemmer. Den har en særstilling og er i praksis statens offisielle religion. Intensjonen er god: russerne ønsker å begrense muligheten for Islam til å bre om seg i det veldige russiske riket, men den rammer også alle kristen trossamfunn - med unntak av Den russisk-ortodokse kirkes virksomhet.

Ingen kommentarer: