torsdag, juli 28, 2016

Forholdene for kristne i Xinjiang provinsen i Kina blir stadig verre

Livet er ikke lett for de kristne i Xinjiang provinsen i Kina. Forfølgelsen har økt i intensitet i den denne nordvestlige delen av Kina. Den siste måneden har myndighetene raidet flere husmenigheter, arrestert flere troende og mange er blitt bøtelagt.

Xinjiang, med sine 21,8 millioner innbyggere, er en autonom republikk. Det vil si at den har et visst selvstyre, men samtidig er Xinjiang provinsen altoverveiende muslimsk. En pågående langvarig konflikt mellom myndighetene og den muslimske Uighur-befolkningen. De kristne kommer dermed i skvis mellom denne konflikten og et Kina som i den siste tiden har økt forfølgelsen mot dem. Zhang Shuguang, som er pastor i denne provinsen sier det rett ut til en representant for organisasjonen ChinaAid: "Kristne har ingen frihet i Xinjiang."

I Hetian, en av provinsens sørligste byer, ble flere menigheter raidet av politiet 7. juli. Flere kristne ble innbrakt til avhør hos politiet. Etter intense forhør ble de løslatt på kvelden samme dag. De har fått beskjed om at avhørene vil fortsette senere.

10. juli slo politiet også til mot hjemmet til pastor Zhang Shuguang, men han var på reise denne dagen, så de fikk ikke arrestert ham. Derimot ble hans kone, Lü Yingli, brakt inn til avhør. Hun ble løslatt neste dag. Politiet slo til mot hjemmet til pastor Shuguang etter at han hadde uttalt på Internett at det ikke var noen frihet for kristne i Xinjiang.

La oss huske våre forfulgte trossøsken i Kina, og spesielt i Xinjiang-provinsen, i våre forbønner.

Ingen kommentarer: