mandag, juli 04, 2016

Hvordan oppnå fred?

"En av de hellige fedrene sa: 'Vårt sinn er en stor vandrer. Det er alltid på reise. Det kan ikke hvile før Den eneste Ene som kan legge det til hvile står frem.'

Hvis de hellige fedrene kjempet så hardt for å erverve fred, så må vi også søke med iver etter å være gode hele tiden. 

Dette betyr at vårt sinn ikke kan oppnå fred uten at Den Mektige, Den Hellige Ånd, opplyser oss. 

Det skjer når vårt sinn lærer beskuelsen å kjenne på rett måte, og kommer til den erkjennelsen at roen og de milde tankene, fulle av kjærlighet og tilgivelse, er veien til fred og stillhet.

Hvorfor er det slik at Herren befaler oss til å elske våre fiender og be for dem?

Det er ikke for deres skyld, men vår!

For så lenge vi bærer på nag, så lenge vi dveler ved hvordan noen har fornærmet oss, vil vi ikke ha noen fred. 

Hvis den som er hodet for familien er nedlesset av bekymringer om fremtiden for sin familie, vil han ikke han ikke ha noen fred.

Vi kan se hvordan våre tanker påvirker andre."

Utdrag av "Our thoughts Determine our Lives: the Life and Teachings of Elder Thaddeus of Vitonica (bildet). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: