søndag, juli 10, 2016

Syv typer kristne Gud ikke bruker

Den tidligere redaktøren for det anerkjente Charisma Magazine, J. Lee Grady, har skrevet en svært tankevekkende, og kanskje også proviserende artikkel, som går rett inn i vår tid og burde vekke noen og enhver av oss for ansvaret med å leve i en tid som denne - så nær Jesu gjenkomst.

Vil du bli brukt av Gud bør du lese dette - om du våger!

Her kan du lese artikkelen i min oversettelse:

For omlag 17 år siden ba jeg en svært farlig bønn mens jeg lå på gulvet i min menighet nær Orlando. Jeg gjentok ordene fra Jes 6,8: "Se, her er jeg. Send meg!" Deretter krøp jeg. Jeg visste at Gud ville rote det til for meg for å bruke meg til å berøre andre for Kristus. Jeg ønsket at Gud skulle bruke meg, men jeg var smertefullt klar over at vi ikke bare går hen og starter en tjeneste på våre egne betingelser. Gud bryter og sønderknuser de som skal tale for Ham. Han krever full overgivelse. Jeg måtte slippe tak i frykten, justere holdninger og endre prioriteringer.

Det er blitt populært i dag å si at Gud kan bruke hvemsomhelst. Det er sant at Han ikke favoriserer basert på etnisk opprinnelse, alder, kjønn, ekteskapelig historie, tidligere feilgrep eller hvor mye penger du tjener. Likevel - Hans standard er ikke blitt senket: Han bruker bare ydmyke, lydige, innviede etterfølgere.

Mange kristne vil aldri være nyttige i Guds rike på grunn av holdninger og atferd som begrenser flyten av Den Hellige Ånd, eller som apostelen Paulus, sier i Gal 2,21: "hindrer Guds nåde". (KJV). Hvis du ønsker at Gud skal bruke deg, pass da på at du ikke faller inn under noen av disse kategoriene:

1. Førersete kristne: Jesus er ikke bare vår Frelser; Han er også vår Herre og Han ønsker å veilede oss når beslutninger skal tas, lede våre skritt og overprøve våre egoistiske valg. Det er mange troende som nyter fordelene av frelsen, men de vil aldri overlate kontrollen til Gud. Hvis du ønsker at Han skal bruke deg, må du klyve over til passasjersiden og la Jesus få styringen. Hvis du har problemer med din egenrådighet, lær deg da å be: "Men la ikke Min vilje skje, bare Din vilje." (Luk 22,42)

2. Lenestol kritikere: Det er noen mennesker som ruller opp ermene og tjener Herren; og det finnes andre som ser det som sin oppgave å analysere og plukke fra hverandre alle som gjør Guds arbeid. Djevelen er anklageren, så hvis du anklager andre, opererer du i ånden til Lucifer. Den Hellige Ånd virker ikke gjennom mennesker som er bitre, sinte eller fordømmende.

3. Halvt-tomt glass pessimistene: Mange kristne i dag er bekymret for hva syndere gjør, og noen tilbringer timevis hvor de forsøker å finne ut når Antikrist vil fremstå og verdens ende vil finne sted. I mellomtiden finnes det andre kristne som fokuserer på å vinne sjeler for Jesus og vise sin medfølelse overfor en sønderbrutt verden. Hvem tror du bærer mest åndelig frukt - dommedags-pessimisten eller håp-evangelisten?

4. Kjødelige kristne: Det er blitt moderne blant kristne i dag å senke standarden når det gjelder moralsk atferd til det punkt at alt går. Ugifte kristne lever sammen, noen pastorer eksperimenterer med utroskap og noen kirkesamfunn har bestemt seg for å velsigne homoseksuelle relasjoner. Ikke la deg lure! Bare fordi flere og flere mennesker hopper på denne trenden så betyr ikke det at Gud har skrevet om sitt evige ord.

Folk som lever i åpenbar synd kan ikke bli instrumenter for Den Hellige Ånd. 2.Tim 2,21 sier det klart og tydelig: "Om noen renser seg fra disse sistnevnte kar, skal han også være et kar til ære, hellighet og nyttig for Mesteren, gjort i stand til all god gjerning." Vår nytteverdig for Gud er basert på om vi har underordnet oss den helliggjørende prosessen. Hellighet er ikke et alternativ.

5. De som har sluttet å gå i menigheten: Jeg kommer ikke til å vinne noen popularitetskonkurranse ved å si dette, men det er sant: Gud bruker ikke mennesker som har vendt seg bort fra menigheten. I dag er det på mote å gjøre opprør mot menigheten; enkelte har etablert egne 'tjenester' for å lokke kristne bort fra menigheten og inn i en isolert åndelig ødemark. De fleste av disse som gjør opprør mot menigheten er bitre fordi de har gjort seg noen dårlige erfaringer med pastoren.

Jeg har bare medfølelse med de som har vært utsatt for åndelig misbruk. Men ingen har rett til å rive ned Guds verk bare fordi en åndelig leder har såret dem. Menigheten er Guds plan A, og Han har ikke noe alternativ. Hvis vi skal bli brukt av Gud, må vi bli koblet til menigheten og lære oss til å flyte sammen med det lederskap Gud har forordnet.

6. Engstelige feiginger: Når Paulus sendte Timoteus til Efesos for å grunnlegge menigheten der, formante han ham om å bryte seg fri fra frykten: "Skam deg derfor ikke over vår Herres vitnesbyrd ..." (2.Tim 1,8) Frykten har makt til å lamme. Alle de som overgir seg til Guds kall må tappert åpne deres munn, forsvare troen, risikere sitt omdømme og lide avvisning og mulig forfølgelse. Hvis du er redd for å dele evangeliet, omvend deg fra din frykt og be Gud om hellig frimodighet.

7. Late tilskuere: Mange kristne i dag tror at det å følge Gud betyr å få med seg en 90 minutters gudstjeneste før man kjører ut til sjøen. Vi leser noen raske andakter på smarttelefonen vår og puster noen korte bønner på bussreisen til jobben. Men ett eller annet sted i dette 21 århundres stress har vi mistet betydningen av det å være en disippel.

Hvis du ønsker at Gud skal bruke deg må du ta Hans kall på alvor og bli en fokusert student av Hans Ord og en lidenskapelig bønnekriger. Apostlene i det første århundre erklærte at de ville "holde seg til bønnen og til Ordets tjeneste." (Ap 6,4) Halvhjertede mennesker har aldri forandret verden. Du må være trofast, engasjert og lidenskapelig hvis du ønsker å øve maksimal åndelig påvirkning.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen
Oversatt fra Fire In My Bones.

Ingen kommentarer: