søndag, juli 17, 2016

Egen vekst og modning

"Det er alltid lettere å akseptere svakhetene til en som er funksjonshemmet - vi er der nettopp fordi vi aksepterer det - enn vår egen svakhet, som ofte tar oss med overraskelse!

Vi ønsker å se bare gode kvaliteter i oss selv. Vekst begynner med at vi aksepterer vår egen svakhet."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: