lørdag, juli 23, 2016

"Jeg så en drage sirkle rundt Tempelhøyden, men kraften i Jesu blod er sterkere"

En god venn av meg, Rania Sayegh (bildet), og hele den norske bønnebevegelsen, har nylig hatt et syn hvis innhold er av en så viktig karakter, at jeg med hennes tillatelse har valgt å oversette det til norsk. Dette er samtidig et svært strategisk bønneinitiativ som begynner i dag!

Dette gjelder ikke bare Israel, men hele verden.

For de som ikke kjenner Rania Sayegh, så er hun grunnlegger og leder av et bønnehus i Nasaret. Hun er en arabisk kristen, med stor kjærlighet for Israel, og har besøkt Norge en rekke ganger. Både som taler på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud og på konferansen til Kvinner i Nettverk.

Et globalt bønneinitiativ 
Mål: Å dekke Israel og de arabiske nasjonene
Visjon: "Jeg så en drage sirkle rundt Tempelhøyden, men kraften i Jesu blod er sterkere"
Dato: Tammuz 17 til 9 Av (23. juli til 13. august 2016
Bønneinitiativet organiseres av House of Prayer and Exploits og Visual East

"På den dagen skal hærskarenes Herre være som en herlig krone og en skjønn krans for resten av sitt folk. Han skal være rettens ånd for den som sitter som dommer, og styrke for dem som slår angrepet tilbake for resten av sitt folk." (Jes 28,5-6/Bibelen Guds ord, Bibelforlaget)

Vi tror det er viktig å dekke landet og Midt-Østen iløpet av disse tre sorgens uker (for Israel). Disse dagene er Tammuz 17. til 9. Av som markerer minnet om tempelet som ble ødelagt i Jerusalem. Disse tre ukene blir referert til som 'Den bitre gråten' (Klag 1,2) For den som følger den gregorianske kalenderen er datoen 23. juli til 13.august.

Den 11. juli, mens Rania, søkte Herren opplevde hun en djup, djup smerte i sin ånd og i sitt morsliv - en veldig djup byrde oppstod fra innsiden. Dette førte til at hun begynte å gråte over Israels land, og dette overrasket henne. På dette tidspunktet forstod hun ikke hva som skjedde med henne, men det synes som om Herren forsøkte å få hennes oppmerksomhet.

Nå begynte Herren å tale til henne gjennom et syn. Hun så en drage som sirklet rundt Tempelhøyden. Den onde skapningen var på et oppdrag: å tre opp på høyden i et forsøk på å forløse fra sin munn ild over Tempelhøyden. Idet ilden ble forløst over Tempelhøyden så Rania en skare av demoniske krefter som sto klare til å forløst over Israel. På dette tidspunktet så hun hvordan Herren forløste et trompetstøt for å vekke Vekterne, slik at de kunne reise sine armer, bygge en mur som blokkerte de onde åndene fra å bli forløst over Tempelhøyden (området hvor Klagemuren og Moria-fjellet og den forgylte Klippedomen er bygget) og over nasjonen.

Gud sier til dem Han har kalt til å våke og be: "Gå rundt den og bygg en mur av beskyttelse ved at du inntar din stilling." "Og fordi du er en Guds partner, vil Gud forløse sin beskyttelse, og stanse mørkets planer."

"I dette øyeblikket av sterk nød i mitt hjerte følte jeg at det måtte være en beskyttelse over vannveiene, særlig over Middelhavet. Det var under denne tiden at Herren igjen minnet meg om Hans blod - at kraften i Jesu blod er mye mer kraftfullt en en drage." "Og de seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden." (Åp 12,11) Det er kraft i Hans blod!

Han viste en engel som åpnet et slør med et bloddryppende sverd. Dette var Jesu blod. Gjennom kraften i Jesu blod åpnet han sløret og laget plass slik at folk kunne komme seg ut bakenfor sløret.

Dette er et globalt bønneinitiativ hvis hensikt det er å dekke Israels land og Midt-Østen, ved å arbeide sammen med nasjonenes Gud. Innenfor dette kallet til å be, så går Hans instruksjoner ut på å forløse behovet for en global omvendelse som en nøkkel for gjennombrudd. Han speider ut for Herrens kropp til å stå sammen og omvende oss slik at vi står opp for Israels land, både jøder og arabere.

Årsaken til dette er at Gud i synet fortsatte med å vise Rania en 'munn åpne seg og talte ord". Ordene som ble talt forårsaket at små hull (sprekker i atmosfæren) åpnet opp portaler inn i mørkets rike, noe som gjorde det mulig for onde ånder å bli forløst. Disse onde åndene hadde sin autoritet gjennom forbannelsen av jøder og arabere i Israels land. Disse ordene ble formet gjennom mennesker som tror på Kristus. Han krever omvendelse - en sann kjærlighetens oppvekkelse rettet mot denne nasjonen og hennes folk.

Gud vil lede alle som velger å la seg involvere og vise hvordan de kan uttrykke denne kjærligheten på en praktisk måte. Ikke bare gjennom forbønn, men ved å omvende seg og på den måten utføre praktiske kjærlighetshandlinger til landet og hennes folk (arabere og jøder), for å bygge bro over gapet. Dette gapet der helvete selv prøver å komme inn i landet.

Det var en følelse av demonisk iver som var motivert ut fra et ønske om å forårsake eksplosiv vold i landet. Mens Herren viste meg dette, var Hans strategi bønn og en kjærlighetsrevolusjon - en himmelsk kongerike plan - som vil være motoren for å deaktivere fiendens agenda.

Dette er en tid hvor vi kaller Guds folk til å samstemme sine hjerter med Herrens for disse folkegruppene. Gud ønsker å bevege seg med stor kraft blant alle nasjoner. Vi tror at dette til slutt vil resultere i at alle andre nasjoner vil bli velsignet på en bedre måte. Likeledes vil dette være nøkkelen for USA. Hvis de som bor i USA vil bistå i å lukke dørene for ondskapen som rettes mot Israel, så vil Gud lukke dørene for den ondskapen som forsøker å komme inn i USA. Dette er en justering som er nødvendig mellom disse to nasjonene.

Dette BASUNSTØT-KALLET er ikke noe Rania har lagt planer om, men mens hun satt i Sverige og lyttet til en vekkelsessang fra Wales, "Love Great As The Ocean", ble hennes hjerte grepet av en djup smerte, og hun følte at Herren ønsket at vi skulle få del i en større visjon - at vi kan koble oss inn på blodet og kraften som finnes hos Jesus, for Hans folk (både jøde og araber) og for Hans land, og for nasjonene.

"I det Han viste meg skarene av en ond, en enorm hær, som det trues med å forløse ut over landet, åpenbarte Herren sannheten at når hendene til de hellige og til vekterne løftes, så vil disse forenede hendene blokkere denne ondskapen fra å komme inn."

Herren vil gi "styrke for dem som slår angrepet tilbake mot porten." (Jes 28,6. Bibelen Guds Ord/Bibelforlaget).

Herren kaller de som vokter portene til å stille seg på murene i denne nødens tid (ikke i panikk, men et svært viktig kall til å stå i Herrens Ånd og ta del i det fullbrakte verket på korset og i oppstandelsen). Kjære elskede, la oss få vite om du er en av de som er blant de som er kalt til å holde hendene i en lenke rundt Israel og Midt-Østen? La oss få vite det.

Bønne-direktiver:

1. La oss først la Herren ransake våre hjerter og teste oss: Finnes det områder av vårt hjerte som huser rasisme og sjeliske holdninger (ikke inspirert av Guds hjerte) mot Israels folk og land? Omvend deg når du ransaker ditt hjerte sammen med familien din, fellesskapet du tilhører, tjenesten din, etc.

2. I det du omvender deg vil Gud begynne å justere ditt hjerte med sitt hjerte og du vil begynne å se Hans folk fra Hans perspektiv. Åpne nå ditt hjerte for Hans kjærlighet som vil vaske vekk falske forestillinger, gale holdninger, løgn og krenkelser. For noens vedkommende vil Han gjøre deg i stand til tilgi dem som har krenket seg i Israels land og folk.

3. Rop ut kraften i Jesu blod over hele landet og hennes folk. Iløpet av disse tre ukene anbefaler vi deg å ta nattverd hver dag, og proklamere helbredelse til ditt land og til Israels land.

A) Proklamer kraften i den nye pakten, og Jesu blod til forsoning mellom Guds folk.

B) Proklamer kraften i den nye pakten og i blodet til renselse for vårt hjerte og vår samvittighet

C) Proklamer kraften i blodet som taler sterkere enn Abels blod (Hebr 12,24)

D) Når du vandrer i dette, be Herren om å rydde og rense ditt eget land, og be Han om å forløse omvendelse for det uskyldige blod som er utøst i ditt land. Idet du gjør dette be Herren om å gi nåde til folket i landet slik at de kan få tilgivelse for handlinger av urettferdighet og blodsutgytelse som har skjedd. Og Guds rett og rettferdighet vil frigjøres, Hans elv av fred inn i hjertene og samfunnet og inn i din nasjon.

E) Rop ut kraften i Jesu blod og Hans pakt til frelse for det jødiske folk; at deres øyne må åpnes så de kan se deres Messias.

F) Rop ut kraften i Jesu blod og Hans pakt til frelse for det arabiske folk, og for deres frihet fra det grep som Islam har, og som er føde for global terrorisme og blodsutgytelse. Be Herren om å demontere frykten og truslene som Islam skaper i ditt samfunn, i det du vandrer i fullkommen kjærlighet.

G) Forløs lovprisning og tilbedelse og opphøy kraften i Jesu blod og alt hva Hans pakt innebærer. I det du gjør dette begynn å tale og profetere velsignelser over Israels land og folk. Dermed tillater du Den Hellige Ånds liv som er i deg, og kraften av blodet, til å forløse oppstandelsens kraft i deg. (John 6,53-56;Hebr 12,24 og Åp 12,11)

4. Be Herren om å sende sine engler for å samarbeide med oss - for skytsengler til å bli satt ut ved Tempelhøyden (Moria-fjellet) og for at engler som har i oppdrag å vekke opp kan blåse i basunen i Israels land og globalt. Be Herren om å sende en forvirringens ånd inn i fiendens leir. (2.Krøn 20,22 og Salme 35,1-10)

5. Vi vil oppfordre alle til å rope om seier natten til den 9. Av (13. august) i din tidssone. Blås i en sjofar om du har en (Sak 9,14-17)

"Da skal Herren vise seg over dem. og Hans pil skal skyte fram som lynet. Herren skal blåse i basunen og dra ut med storm fra sør. Hærskarenes Herre skal verne dem. De skal fortære og trampe ned slyngesteiner. De skal drikke og larme som om det var av vin. De skal fylles som en offerskål, som hjørnene på alteret. Herren deres Gud skal frelse dem på den dagen, som flokken av Hans folk. For de skal være som juvelene i en krone, de skal stråle over Hans land. Å, hvor stor er dets godhet, og hvor stor er dets skjønnhet! Kornet får de unge mennene til å trives, og mosten får jomfruene til å trives."

For Hans agenda og kall.

Rania Sayegh of HOPE, and Priscilla Zananiri of Visual East.

Ingen kommentarer: