tirsdag, juli 05, 2016

Vekst og modning

"Mange spenninger i et fellesskap kommer fra det faktum at enkelte mennesker nekter å vokse; selv om veksten i et fellesskap er avhengig av veksten til hvert av sine medlemmer.

Det finnes alltid mennesker som står imot all forandring; de nekter å utvikle seg; de vil at alt skal være som det har vært. 

Et fellesskap er alltid i en tilstand av vekst."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 106. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: