onsdag, desember 25, 2019

Den hellige julenattens mysterium

Med hele den kristne kirke bekjenner vi denne 1.juledag: "Fot oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og jomfru Maria og ble menneske ..."

Inkarnasjon er og blir et mysterium så stort at vi ikke kan fatte det fullt ut. Ikke før evigheten vil vi kunne begynne å trenge inn i det. Gud blir et hjelpeløst menneske. Helt overgitr og helt avhengig av andre. Gud! Tenk det! Han, universets Skaper, den drivende kraften bak alt, kler seg i kjøtt og blod. Sårbar. Utllevert. Helt avhengig av sin mor. Tenk på Maria, denne unge jødiske tenåringens jenta som bar Gud under kjolelivet i ni måneder! Gud! Ikke til å fatte.

Alt dette for 'vår frelses skyld'.

Denne helllige nattens budskap er dette:

"I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren. Og dere skal ha et tegn: Dere sksl finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.". (Luk 2,11-12)

I tidebønnen for denne hellige juledagen, ber vi blant annet med ordene fra Salme 45:

"Din trone, Gud, står til evig tid, din konestav er rettferdighetens septe. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine venner. Du er svøpt i duften fra myrra, aloe og kassia..." (v.7-9)

Om du vil be en av juledagens tidebønner med meg, kan du be Salme 72.

Velsignet Kristi fødselsfest

Ingen kommentarer: