fredag, desember 06, 2019

La oss bli som barn i desember

I disse dagene mens vi venter på Kristi fødselsfest, er det tid for å hente frem barnet i oss. Det er mitt prosjekt denne adventstiden. Evnen til å forundres, til å vente i spenning, la seg henrykke. Bli berørt.

Voksne er vi altfor mye ellers i året. Alle forpliktelsene, alle engstelsene, irritasjonene, alt ansvaret, alle rollene som skal spilles og fylles.

La oss være barn noen dager i desember!

"De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem." (Mark 10,13-16)l

Hvordan kan du glede deg over å være Guds barn og ha barnekår hos Gud?
Hva forundrer deg i dag?
Hva gleder du deg over?
Hva gleder du deg til?
Hva har fått deg til å le denne dagen?

Kanskje er livet ditt alt for alvorlig og seriøst?

Ingen kommentarer: