torsdag, desember 26, 2019

Martyrdagen midt i julefesten

Det kan kanskje oppleves malplassert at vi midt oppi julens festligheter, markerer martyrdagen til Stefanus. Men det er en sammenheng mellom den første martyren i kirken og Kristi fødsel. En bønn knytter disse to dagene sammen slik: "I går ble Kristus født til jorden for at Stefanus skulle fødes til himmelen i dag."

Denne dagen endres også den liturgiske fargen fra den hvite som har preget julefeiringen, til rødt. Dagens tema er nemlig martyriet. Historisk sett henger det dette sammen med at 26. desember ble knyttet til Stefanus lenge før man begynte å feire jul 25.desember.

Dagen er aktuell som aldri før! Dessverre er det få som søker til kirke denne dagen, og få kirker som feirer gudstjeneste. Men akkurat denne dagen burde vi som ennå lever i frie nasjoner, søke til kirken. Vi må tilbake til den første kristne tiden, for å finne en forfølgelse av kristne verden over som ligner på vår.

Dagens kirke er en martyrkirke. Det burde oppta alles oppmerksomhet. I alle våre gudstjenester i Kristi himmelfartskapellet ber vi for den lidende kirke. Det har vi hengitt oss til. Det anser vi som vårt kall.

La oss i dag ta en pause fra festen og ta oss tid til å be for de som sitter i fengsel, de som blir forhørt, de som er drevet bort fra sine hjem og sitt land, de som pines og plages.For barna som har mistet sine foreldre. For alle som sliter med traumer.

Ingen kommentarer: