søndag, desember 22, 2019

Min befatning med engler

Julens evangelium er fylt av himmelske hærskarer. Det er stor engleaktivitet i forbindelse med Jesu første komme. Josef og Maria får englebesøk. Det samme får gjeterne på Betlehemsmarkene. Det må ha vært overveldende å høre englesangen. Skulle så gjerne ha vært der!

Jeg har aldri sett engler, men jeg har møtt mennesker som har sett engler. En av de mest forunderlige opplevelsene jeg har hatt i så måte, skjedde på Shetland i 2005 på bønnekonferansen 'Fire from the North'. Jeg var invitert til å ha et seminar om Israel, om den betydningen jødenes tilbakekomst til landet har for vekkelse rundt om på jorda. Mens jeg taler i Clickimin Center i hovedstaden Lerwick, med utgangspunkt i ordene fra Rom 11,12: 'Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden og deres fåtall tilen rikdom for hedningene, hvor mye da mer deres fylde!', skjer det noe jeg ikke kan forklare.

Jeg opplevde det ganske så tungt å dele det ordet Gud hadde lagt på mitt hjerte, men jeg tilskrev det at jeg talte på engelsk og var sliten etter den lange reisen. Men det var noe mer! Det var kamp om det jeg skulle dele. Plutselig løsnet det og det var som å tale med en åpen himmel over seg. Sjeldent har jeg opplevd en slik frihet til å tale. Det var helt stille i den store salen. Helt stille. Og Gud var så nær.

Etter seminaret kom flere frem og fortalte samme historie: De hadde sett to engler stå ved siden a meg, med dragne sverd, mens jeg talte! Hadde ikke jeg sett dem?

En av dem som så dette var en messiansk jøde.

Jeg så dem ikke!

Dette har skjedd et par ganger til ved andre anledninger.

Den kristne tro er ikke en intelektuell øvelse i ord. Den er full av det overnaturlige! Oog det usynlige er mer virkelig enn det usynlige. Når vi har med den treenige Gud å gjøre må vi være forberedt på det uventede!

Englene er knyttet til Guds herlighet. "Og se, en Herrens engel sto foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem." (Luk 2,9)

Om englene heter det: "Og om englenesier Han: Han som gjør sine engler til ånder og sine tjenere tilk en ildslue ...Er de ikke alle tjenende ånder, utsendt for å tjene dem som skal arve frelse." (Hebr 1,7 og v.14)

Ingen kommentarer: