tirsdag, desember 10, 2019

Profetisk: Du er blitt gitt nøkler

"Du er blitt gitt nøklene, nøklene som åpner for forvandling, ressurser og gjenopprettelse. Du er blitt gitt autoriteten til å bære arken med Hans nærvær. Og bære den skal du. Det vil bli en forøkning av kraften til å overvinne, av åpenbaring og herlighet.

La fortid være fortid, men det som skjer nå vil reise seg foran deg. Han sier at du nå trer inn i en dag med større herlighet. Den slags herlighet som fanger andres oppmerksomhet. Den slags herlighet som Kristus bar med seg; den slags herlighet som bærer med seg nærværet til vår Konge, ikke bare den salvelsen som er forbundet med Hans natur.

Den slags herlighet som bringer med seg forandring. Den slags herlighet som bærer med seg Hans natur; og Hans natur og Hans nærvær vil forløse tegn, under og mirakler. Ta opp Kongerikets nøkler og vandre i den autoriteten Han har tilveiebrakt for deg.

- Dana Jarvis
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: