tirsdag, desember 24, 2019

Og Han skal være fred

"Men du, Betlehem, Efrata - selv om er liten til å være blant Judas tusener - fra deg skal det utgå for Meg, Han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordums tid, fra evighets dager. Derfor skal Herren overgi dem inntil den tiden da hun som skal føde, har født. Så skal resten av Hans brødre vende tilbake til Israels barn. Han skal stå og være hyrde i Herrens styrke, i den høye majestet ved Herren sin Guds navn. De skal bo trygt, for nå skal Han være stor helt til jordens ender. Og Han skal være fred."

- Profeten Mika 5,1-4.

Ingen kommentarer: